Studenckie konto dostępowe. Uzyskane konto uprawnia do korzystania z wielu usług informatycznych SUM, są to między innymi bezprzewodowy dostęp do Internetu (Eduroam), poczta elektroniczna, zdalny dostęp do zasobów biblioteki, e-learning. Po wypełnieniu formularza system dokona jego weryfikacji. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami


Student, Doktorant SUM

Imię :
Drugie imię :
Nazwisko :
Wydział :
Nr albumu :
Data urodzenia : ( rok/miesiąc/dzień )
Kod z obrazka


Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice. Dane osobowe zbierane są w celu weryfikacji tożsamości, celem założenia Studenckiego konta dostępowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). Administrator Danych Osobowych informuje o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania poprzez kontakt osobisty z właściwym dziekanatem SUM. Podanie informacji jest obowiązkowe.
Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM