Studenckie konto dostępowe. Uzyskane konto uprawnia do korzystania z wielu usług informatycznych SUM, są to między innymi bezprzewodowy dostęp do Internetu (Eduroam), poczta elektroniczna, zdalny dostęp do zasobów biblioteki, e-learning.Rejestracja nowych kont w domenie med.sum.edu.pl została zakończona.

Nowe studenckie konta dostępowe realizowane są w oparciu o domenę 365.sum.edu.pl. Rejestracja nie jest wymagana, zarządzanie kontem (w tym resetowanie hasła) dobywa się przez stronę Wirtualnej Uczelni https://u10.sum.edu.pl

Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM