Studenckie konto dostępowe. Uzyskane konto uprawnia do korzystania z wielu usług informatycznych SUM, są to między innymi bezprzewodowy dostęp do Internetu (Eduroam), poczta elektroniczna, zdalny dostęp do zasobów biblioteki, e-learning. Po wypełnieniu formularza system dokona jego weryfikacji. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami


Student, Doktorant SUM

Imię :
Drugie imię :
Nazwisko :
Wydział :
Nr albumu :
Data urodzenia : ( rok/miesiąc/dzień )
Kod z obrazka


Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM